Rada školy

P.č.

Meno a priezvisko:

Delegovaný za:

 1 PaedDr. Gabriela Svocáková, PhD. - predseda zákonných zástupcov detí
 2 Zuzana Vajíčeková zákonných zástupcov detí 
 3 Juraj Madunický zákonných zástupcov detí 
 4 Mgr. Katarína Trubinská pedagogických zamestnancov
 5 Katarína Koprnová pedagogických zamestnancov
 6 Monika Chňapeková nepedagogických zamestnancov
 7 Mgr. Miloslav Špoták zriaďovateľa
 8 PaedDr. Mária Orságová zriaďovateľa
 9 Andrej Sitkey zriaďovateľa

Kontakt

Materská škola Nábrežie mládeže 

Nábrežie mládeže 7
949 01 Nitra

+421 37 733 10 08

msnabreziemladeze@gmail.com

IČO: 308307

DIČ: 2021102853

 

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie pri Materskej škole Nábrežie mládeže Nitra

Nábrežie mládeže 7
949 01 Nitra

IČO: 173196170649 

Ladiaca konzola systému Joomla!

Sedenie

Informácie o profile

Využitie pamäte

Databázové dotazy