Rada školy

Rada školy

P.č.

     Meno a priezvisko:

          Delegovaný za:

1.

Ing.Kristína Schronková - predseda

                rodičov

2.

Tatiana Gajdošová

pedagogických zamestnancov

3.

Judita Šindlerová

pedagogických zamestnancov

4.

Jarmila Plesníková

nepedagogických zamestnancov

5.

Mgr. Peter Balík

                rodičov

6.

Juraj Šimeg

                rodičov

7.

Mgr. Michaela Hefková

           zriaďovateľa

8.

Magdaléna Feketeová

           zriaďovateľa

9.

Bc. Miloslav Špoták

           zriaďovateľa

Kontakt

Materská škola Nábrežie mládeže 

Nábrežie mládeže 7
949 01 Nitra

+421 37 733 10 08

msnabreziemladeze@smsnitra.sk

IČO: 308307

DIČ: 2021102853

 

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie pri Materskej škole Nábrežie mládeže Nitra

Nábrežie mládeže 7
949 01 Nitra

IČO: 173196170649