Oznam o letných prázninách!

Počas letných práznin budú pre naše deti otvorené tieto materské školy:

JÚL - MŠ Ľ. Okánika
AUGUST - MŠ Nábrežie mládeže
 
Ďakujeme!


Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ vydávame 2.7.2020 od 8:00 do 12:00.

Dôležitý oznam pre rodičov!


Organizačné pokyny k nástupu detí do MŠ od 15.6.2020


v súlade s usmernením zabezpečenia organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry od 15.6.2020

  • prevádzka MŠ od 6:30 do 16:30
  • od 6:30 do 7:00 ranná služba v triede Lienky
  • deti budú vo svojich obvyklých triedach (Lienky, Mackovia, Sovičky, Včielky, Žabky), iba deti z triedy Slniečka budú v triede Lienky
  • pri vstupe do MŠ počas pobytu v šatni a pri odvádzaní dieťaťa z MŠ nosenie rúšok, dodržiavanie odstupu
  • predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ a potom po každom prerušení dochádzky, ktoré bude trvať viac ako 3 dni
  • rešpektovať pravidlo: „Nenosíme hračky z domu“


Ďakujeme všetkým rodičom za pochopenie a dôveru!

Materská škola Slniečko

MŠ Nábrežie mládeže zabezpečuje predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 3 do 6 rokov. Nachádza sa na sídlisku Chrenová I. v tesnej blízkosti ZŠ Nábrežie mládeže a Brezového hája. V budove školy, ktorá prešla rekonštrukciou sa nachádza 6 tried. Areál MŠ je dostatočne priestranný a plný zelene. Výchova a vzdelávanie sú personálne zabezpečené 100% kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami a realizuje sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Zároveň škola dlhodobo realizuje integráciu detí so špeciálnymi edukačnými potrebami.

image

Ponuka záujmových krúžkov

Anglický jazyk

Kurz s jazykovou školou Language Planet 
pondelok, streda

Pohybovo dramatický krúžok

Realizovaný s podporou CVČ Domino
utorok

Plavecký kurz

Kurz je určený pre predškolákov.

Realizovať sa bude v máj - jún 2020.

Kurz korčuľovania

Kurz je určený pre predškolákov.

pondelok, utorok

Naše triedy

V materskej škole Slniečko máme 6 tried, z toho jednu pre deti so špecifickými edukačnými potrebami.

image

Vybavenie materskej školy

Máme šesť veľkých tried, vlastnú telocvičňu, veľký areál, vlastnú kuchyňu a jedáleň. Všetky sociálne zariadenia sú prerobené na súčasné štandardy.

Športové aktivity

Olympiáda detí materských škôl v Nitre, kurz korčuľovania, plavecký výcvik, pohybové aktivity v priestrannej telocvični, v brezovom háji a na dopravnom ihrisku.

Zdravé jedlá

Stravovanie vo vlastnej jedálni je zabezpečené 5x denne. Pravidelne realizujeme ochutnávku zdravých pomazánok pre rodičov.

Multimediálne triedy

Každá trieda je vybavená interaktívnou tabuľou a multimédiami.

Hudba a umenie

Vystúpenia, výtvarné súťaže, divadielka, v krúžkovej činnosti máme – anglický jazyk v spolupráci s Language Planet.

Prevádzka materskej školy

Pondelok - Piatok
6:30 – 16:30

Služba v triede Lienky každý deň od 6:30 do 7:00

Adresa

Materská škola
Nábrežie mládeže 7

949 01 Nitra

Úradné hodiny

Mgr. Iveta Klobučníková
riaditeľka Materskej školy

Pondelok - Piatok
10:30 – 11:30

Telefón a e-mail

+421 37 7331008
msnabreziemladeze@smsnitra.sk

Kontakt

Materská škola Nábrežie mládeže 

Nábrežie mládeže 7
949 01 Nitra

+421 37 733 10 08

msnabreziemladeze@smsnitra.sk

IČO: 308307

DIČ: 2021102853

 

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie pri Materskej škole Nábrežie mládeže Nitra

Nábrežie mládeže 7
949 01 Nitra

IČO: 173196170649